Samen Heesch is een actieve vrijwilligersorganisatie.

Binnen onze stichting hebben we inmiddels verschillende vrijwilligers functies, nl.:

  • Bestuursleden
  • Vrijwilligers voor Heesch durf te vragen
  • Begeleiders voor de dagbesteding op woensdagmiddag
  • Vervoer deelnemers dagbesteding
  • Begeleiding cursussen Valpreventie
  • Vrijwilligers voor het project ‘Kookkamer van Heesch’
  • Ondersteuning Sociëteit zonder naam

Bestuur en vrijwilligers vergaderen een paar keer per jaar gezamenlijk; ook nemen we soms de tijd om elkaar te ontmoeten tijdens een avondje uit in de Pas.

Donderdagavond 12 januari 2023 volgden  een aantal van onze vrijwilligers
een cursus in het leren herkennen van de eerste  tekenen van dementie en
hoe hiermee om te gaan. De cursus was op uitnodiging van de Stichting
Dementievriendelijk Bernheze in samenwerking met  de stichting 
Alzheimer Nederland. Een leerzame avond en een goed begin van het jaar.
Bijscholing van vrijwilligers zal dit jaar zeker aandacht krijgen. Elkaar
ontmoeten ook.

Dus, als jou dit aanspreekt en heb je wat tijd over voor een ander,
meld je dan snel aan. Telefonisch, via de app (06 12 997 409) of mail 
vraag@samenheesch.nl).