Samen Heesch

We doen het samen!

WIJ HEESCH en Dorpsplein Heesch werken vanaf september 2021 intensief samen en gaan zich verenigen binnen één stichting Samen Heesch. Voordeel hiervan is dat we meer menskracht hebben om onze doelen goed uit te voeren. We werken met een klein bestuur en actieve, betrokken vrijwilligers. Dit alles in goede harmonie en afstemming met andere (vrijwilligers) organisaties binnen Heesch.

Ons streven is: mensen zelfredzamer maken; waar nodig ondersteuning bieden; het opzetten van preventieprogramma’s en het bevorderen van ontmoeting.

Hoe gaan we dat doen?

De telefonische hulpdienst van WIJ Heesch verbindt vraag en aanbod met elkaar. Dit zetten we voort. Inwoners van Heesch kunnen bij ons terecht voor:

  • Een luisterend oor en informatie op het gebied van zorg en welzijn.
  • Het bieden van praktische hulp bij kleine problemen.
  • Een verwijzing naar de juiste instanties; ook door een bijdrage te leveren aan de website www.hulpwijzer-bernheze.nl.

Ook activiteiten van het Dorpsplein Heesch zoals dagbesteding, valpreventie en het ontmoetingspunt Soos zonder naam blijven bestaan.

Het voedseluitgiftepunt van WIJ Heesch heeft tot nu toe 7 gezinnen voorzien van hulp. Nu er andere initiatieven binnen Heesch ontplooid worden op dit gebied hebben wij besloten om dit deel van onze activiteiten te stoppen.

Nieuw

Ons eerste gezamenlijke initiatief richt zich op samen gezond koken en eten. Bedoeld voor iedereen, die behoefte heeft aan een gezonde maaltijd en gezelligheid . Om dit verder voor te bereiden kunnen we meedenkers goed gebruiken.

Doeners zijn op alle onderdelen van harte welkom. Heb je belangstelling?

Bel dan even met Rudo Romijnders 0650746906; of mail naar: vraag@dorpspleinheesch.nl.