Samen Heesch:
We doen het voor elkaar


Hoera het is zondag

KOM JE OOK ??

Je hoeft je niet aan te melden. Toegang is gratis, de consumpties voor eigen rekening. Je hoeft alleen maar te komen.

SSOK & SSOL

Kom bij ons sporten op donderdagochtend vanaf 10 uur. Sporten doen we met ingang van 15 augustus a.s. we op de velden van de voetbalclub HVCH onder leiding van ervaren trainers. Goed voor de lichamelijke en mentale fitheid. Je kan je aanmelden via vraag@samenheesch.nl . Er is op dit moment weer beperkt ruimte voor nieuwe deelnemers. Eigen bijdrage voor koffie en lunches.

Openingstijden via mail en telefoon:

vraag@samenheesch.nl
telefoon: 06 12 997 409

Alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

Durf te vragen

Heb je behoefte aan een luisterend oor, een bezoekje aan huis, praktische hulp bij kleine klusjes in en om huis of een boodschap nodig? Met onze vrijwilligers proberen we iedereen zo goed mogelijk hulp te bieden. Indien noodzakelijk en mogelijk verwijzen we u door naar andere hulpbronnen binnen Heesch. Wil je ons helpen met dit leuke werk? Super; iedereen is van harte welkom.

We geven antwoord op vragen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en vrijwilligerswerk via mail en/of telefoon. Zo nodig verwijzen door naar de juiste instantie.

Dagbesteding

We organiseren actieve ontmoeting door dagbesteding op de woensdag en donderdagmiddag in de Pas voor ouderen (indicatie is niet nodig). De leiding is in handen van activiteitenbegeleiders van Heelwijk en vrijwilligers. Er zijn nog beperkt plaatsen vrij.

Dagbesteding Samen Heesch
Valpreventie Samen Heesch

Valpreventie

De inhoud van de valpreventietraining wordt op dit moment herzien in overleg met Fysiocentrum Heesch en de gemeente Bernheze. Dit heeft te maken met een nieuwe manier van financieren; enerzijds via de zorgverzekering, anderzijds via de gemeente en een eigen bijdrage. Zolang er geen duidelijkheid is hierover, moeten we de trainingen helaas opschorten. Gelet op het belang van preventie een slechte zaak.

Kookkamer van Heesch

Elke eerste woensdag van de maand voor iedereen, die niet graag alleen kookt en/of eet, en graag mensen ontmoet. Als je wilt, kan je helpen met koken. Wil je alleen komen eten? Gezellig, schuif maar aan. Welkom in De Kookkamer!

Kosten: 7,50 euro (exclusief consumpties), contant per avond afrekenen.

Aanmelden: 06 12 997409 of vraag@samenheesch.nl

Sociëteit zonder naam

Op maandag- en vrijdagmiddag ontmoeten de leden van de Sociëteit zonder naam elkaar in de Pas. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

.

Dementievriendelijk Bernheze

Dementie, we staan er met ons allen voor om aandacht te besteden aan het onderwerp dementie en om dit bespreekbaar te maken binnen onze gemeente. Samen kijken wat we kunnen doen voor de persoon met dementie en voor de mantelzorger. Doet u mee?

De werkgroep Dementie Vriendelijk Bernheze zet zich sinds 2017 in voor de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers zodat zij zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen.  De werkgroep is sinds 2024 vertegenwoordigd in het bestuur van Samen Heesch

Wij streven naar een mensvriendelijk Bernheze met aandacht en oog voor iedereen.